Colaborarea dintre Autodesk Revit și GRAITEC Advance Design


În această prezentare video este prezentat un scenariu de lucru utilizând, în paralel, aplicațiile GRAITEC Advance Design și Autodesk Revit.

În cadrul unui proiect real, atât modelul de calcul cât și modelul geometric 3D pot evolua în mod independent. Prin utilizarea funcționalităților incluse în GRAITEC PowerPack for Revit, cele doua modele pot fi sincronizate în orice moment, informațiile fiind astfel actualizate în timp real.

În plus, GRAITEC PowerPack for Revit oferă instrumente ce accelereaza modelarea sau obținerea detaliilor de armare.

Publicitate

Armarea și cofrarea formelor complexe în Advance Concrete


 ADVANCE Concrete poate realiza planuri de cofraj și detalii de armare pentru orice tip de elemente structurale, inclusiv cele ce au geometrii complexe.

Un exemplu practic de armare al unei culei (parte din infrastructura care se executa la unul din capetele podului, pentru preluarea sarcinilor transmise de suprastructura) utilizând instrumentele specifice ADVANCE Concrete presupune utilizarea blocurilor de tip ACIS.

Cum se crează orice tip de formă 3D din beton?

ScreenShot680

Se pot alege forme predefinite existente în librarie sau se pot crea tipuri și forme noi prin realizarea unui contur închis care este mai apoi salvat în libraria de forme. Elemetele din beton create pot fi apoi definite ca și elemente structurale de tip grindă sau stâlp. Acestea se pozitioneaza unul în raport cu cealalt, realizand întregul ansamblu din beton.

1_12_2

Cum se obține carcasa de armatură 3D pentru forme speciale de beton?

Pe planul de cofraj generat în mod automat, se pot adauga secțiuni în zonele caracteristice prin elementele de beton.

3-3

5-54-4

 

Se crează barele de definiție într-o secțiune și se distribuie în elevație sau vedere de sus. Se folosesc mai multe tipuri de bare (bare drepte, poligonale, U sau L) si distribuții (liniare, variabile, multiple și cantitative).

6

Bara de armatură distribuită într-una din vederi, va fi automat disponibilă în toate celalalte. Carcasa de armatură poate fi vizualizată și în reprezentare 3D.

8-8

Coliziunile dintre bare pot fi detectate automat și vizualizate în mod 3D.

Numerotarea barelor și crearea extraselor de armatura se realizează automat. Pentru distribuțiile variabile,  se atribuie subentități de mărci, evidențiindu-se ușor faptul că distribuția variabilă aparține unei singure forme de bară de definiție.

ScreenShot681

Planurile sunt create în conformitate cu standardul STAS 438/1,3-89. Realizarea planurilor în conformitate cu alte standarde este similară.

Planuri de cofraj

Planul de cofraj se realizează prin crearea secțiunilor și elevațiilor pentru elementele structurale, atribuindu-le hașuri și grosimi de linii aferente. Cotarea secțiunilor se face prin adaugarea rapidă a cotelor de intersecție și de nivel.

ScreenShot682

INCEARCĂ ȘI TU!

Poți să lucrezi direct pe acest model realizat în ADVANCE Concrete 2013. Click AICI  pentru a descărca fișierul model. 

DESCARCA arhiva ce contine mai multe imagini cu planuri de armare si cofraj, pentru  acest exemplu (fișiere PDF)

ADVANCE Design 2012 – Verificarea la fisurare a elementelor plane din beton armat conform prevederilor Eurocodului 2


Informații generale privind controlul fisurării

Verificarea deschiderii fisurilor, conform prevederilor Eurocodului 2 reprezintă o necesitate, acestea trebuie limitate pentru a nu produce prejudicii bunei funcționări a structurii.
Fenomenul de fisurare a elementelor din beton armat presupune diverse aspecte ce trebuiesc luate în considerare, întrucât acesta poate fi cauzat fie de încărcările aplicate în timpul execuției sau în timpul exploatării, fie de solicitările apărute ca urmare a tasării fundațiilor, schimbărilor de temperatură și a gradientului de temperatură, a contracției și curgerii lente etc.

În exploatare, fisurarea betonului armat poate să apară în următoarele trei situații:

  • datorită contracției plastice
  • datorită curgerii lente în betonul recent turnat
  • datorită fisurilor induse de încărcările de lungă durată

SR EN 1992-1-1 (denumit în continuare Eurocod 2) recomandă, conform tabelului 1, următoarele valori limită ale deschiderii calculate a fisurilor (wmax), în funcție de clasa de expunere a structurilor realizate din beton armat:

Tabelul 1. Valori recomandate pentru wmax

 Eurocodul 2 propune proiectanților de structuri două metode pentru controlul fisurării în elementele de beton armat:

1. Calculul deschiderii fisurilor conform capitolului 7.3.4 din EN 1992-1-1, respectiv SR EN 1992-1-1 împreună cu Anexa națională.

în care:

– Sr,max– distanța maximă dintre fisuri
– εsm– deformația medie a armăturii
– εcm– deformația medie a betonului între fisuri

2. Controlul fisurării fără calcul direct
Reprezintă o metodă simplificată ce folosește reguli derivate din formulele pentru calculul deschiderii fisurilor. Se determină o arie minimă de armătură (astfel încât armătura să nu curgă imediat după formarea primei fisură) și se adoptă limitele impuse de Eurocodul 2, referitoare la diametrul barelor de armătură, respectiv a distanțelor dintre acestea.

Controlul fisurilor în ADVANCE Design 2012

Pentru a prezenta verificarea la fisurare, realizată automat în ADVANCE Design s-a considerat drept exemplu un rezervor circular din beton armat.

După realizarea analizei cu element finit și a verificării cu „Expertul de Beton”, se analizează ariile de armare teoretică obținute cu ADVANCE Design 2012 și, pe baza acestora, se propune armătura reală. Astfel, pentru elementele selectate  se alege o soluție de armare cu bare individuale pe ambele direcții Φ 16/14 cm, la partea superioară, respectiv Φ 20/15 cm, la partea inferioară). Ulterior, se aleg armăturile pentru pereții interiori, respectiv, pentru pereții exteriori. Pentru pereții exteriori s-a ales, pe lângă armăturile definite global, și o armare locală cu bare individuale, aceasta fiind necesară doar pe o porțiune din înălțimea peretelui.

 

 

 

 

Pentru a realiza un control al fisurilor, folosind armătura reală introdusă anterior, se reia verificarea cu Expertul de Beton. Se observă că dechiderea maximă a fisurilor în elementele rezervorului nu depășește valoarea de 0.3 mm*, valoare stabilită conform Tabelului 1.

 

 

 

 

Soluția de armare adoptată respectă verificarea la fisurare, prin urmare controlul fisurării este îndeplinit. În figura de mai susp  sunt prezentate eforturile unitare în armătura întinsă pentru combinația de încărcări cvasi-permanentă. Valoarea maximă a eforturilor unitare din armătură este de 192.67 N/mm2 și nu depășește valoarea k3 · fyk = 0.8·500 N/mm2 = 400 N/mm2 prevăzută prin SR EN 1992-1-1 clauza 7.2 (5).

CONCLUZII

ADVANCE Design 2012 poate realiza un control eficient al fisurării conform Eurocodului 2 – Anexa națională, permițând controlul distanței dintre fisuri, prin intermediul armăturii reale (sub formă de plase sudate sau bare de armare individuale), evitând astfel situațiile în care nivelul de fisurare depășește limitele admisibile.

*NOTA: Pentru acest exemplu, s-a considerat deschiderea maxima a fisurilor  wmax=0.3mm. Pentru astfel de structuri, alegerea deschiderii maxime a fisurilor se face conform prevederilor stabilite prin SR EN 1992-3.

Apăsaţi aici pentru varianta completă a acestui articol      [English Version]

Apăsaţi aici pentru a salva acest articol în variantă .pdf     [English Version]

Solutii avansate de armare in ADVANCE Concrete


În această prezentare video, veți putea descoperi principalele soluții de armare a elementelor și obținere automată a planurilor de armare si a extraselor de materiale, utilizate în programul GRAITEC ADVANCE Concrete.

Advance Concrete 2010 – Utilizarea si crearea solutiilor de armare dinamica


Solutie inteligenta pentru armarea elementelor din beton armat – « Armarea dinamica »


Pe langa posibilitatea de generare automata a planurilor de cofraj, sectiuni transversale, elevatii sau izometrii, Advance Concrete vine cu o serie de instrumente de lucru  pentru crearea planurilor si detaliilor de armare.

In Advance Concrete 2010 aveti la indemana o noua solutie de armare a elementelor din beton armat – conceptul de „Armare dinamica”.  Utilizand functiile de armare dinamica, timpul alocat detalierii solutiilor de armare poate fi diminuat considerabil, plus, avantajul imens de a putea refolosi, odata create si personalizate, stilurile de detaliere si la urmatoarele proiecte.

     Advance Beton 2010 aduce o serie de astfel de solutii de armare dinamica, deja predefinite. In schimb, in cazul diverselor situatii, intalnite in proiectarea curenta,  solutiile de armare dinamica predefinite nu pot satisface in totalitate solutiile de armare ce trebuiesc adoptate de catre inginer. Drept urmare, acesta isi poate crea si personaliza propriile stiluri de armare dinamica, ce pot fi aplicate in situatii similare si in cadrul altor proiecte.

Continuă lectura