CR 1-1-3/2002, CR 1-1-4/2012 și CR 0-2012 implementate în ADVANCE Design 2013


În 2012 au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea I bis, ordinele MDRT de aprobare a reglementărilor tehnice (anexe la ordine), cu intrarea în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării:

1. Ordin MDRT nr. 1530/23.08.2012 privind aprobarea reglementării tehnice “Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor”, indicativ CR 0 – 2012
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 bis, din 11 septembrie 2012 (CR 0-2012 înlocuieşte CR 0-2005)

2. Ordin MDRT nr. 1655/05.09.2012 privind aprobarea reglementării tehnice “Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 bis din 15 octombrie 2012 (CR 1-1-3/2012 înlocuieşte CR 1-1-3/2005)

3. Ordin MDRT nr. 1751/21.09.2012 privind aprobarea reglementării tehnice “Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor”, indicativ CR 1-1-4/2012
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 bis din 15 octombrie 2012 (CR 1-1-4/2012 înlocuieşte NP 082-2004)

Advance_Design_Release_2013_SplashÎn versiunea ADVANCE Design 2013 au fost implementate prevederile codurilor de proiectare CR 1-1-3/2012, CR 1-1-4/2012 și CR 0-2012 ce înlocuiesc în totalitate codurile anterioare (CR 1-1-3/2005, NP 082/2004, CR 0-2005).

Codurile CR 1-1-3/2012 şi CR 1-1-4/2012 cuprind regulile de aplicare şi datele de bază necesare pentru stabilirea încărcărilor din zăpadă şi vânt, cu luarea în considerare a informaţiilor meteorologice privind maximele anuale ale încărcărilor ce provin din acţiunile climatice în România.

> CR 1-1-3/2012: ”Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”

 • A fost actualizată harta de zonare a teritoriului, conform normativului:ScreenShot539
 • Valoarea încărcării dată de zăpadă este actualizată o dată cu modificarea valorii altitudinii (pentru altitudini mai mari de 1000m şi pentru zonele în care sk=1,5kN/m2 sau sk=2,0kN/m2 )
 • Pentru amplasamente situate la altitudini A > 1500m; un mesaj avertizează utilizatorul de faptul că, în aceste situaţii, valoarea caracteristică ar trebui să se obţină pe baza analizelor statistice.

>  CR 1-1-4/2012: ”Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor”

 • A fost actualizată harta de zonare a teritoriului, prin considerarea presiunii dinamice a vântului – qb, având IMR = 50 ani; viteza vântului este determinată automat conform Anexei A din CR 1-1-4/2012.ScreenShot538
  • Conform prevederilor normativului, pot fi modificaţi următorii parametri din lista de proprietăţi a familiei Vânt CR 1-1-4/2012:
  • Altitudinea la care este amplasată construcţia
  • Intervalul mediu de recurenţă – IMR – (Vezi Anexa A din normativ)
  • Valorile factorului de importanţă-expunere – γIw – (Vezi Tabelul 3.1 din normativ)

> CR 0-2012: ”Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor”

 • Au fost actualizati coeficienții parțiali de siguranță și factorii de grupare (combinare) a acțiunilor variabile la clădiri și struturi
Publicitate