Advance Design – Generatorul climatic pentru încărcări din zapadă


Utilizând Advance Design, putem genera în mod automat, încărcările climatice din zăpadă sau vânt.

Valorile încărcărilor sunt direct influențate de forma acoperișului și de redistribuirea zăpezii cauzată de vânt. Datorită efectului acțiunii vântului, se creează cazuri separate de încărcare: încărcare din zăpadă neaglomerată și aglomerată.

Coeficienţii de formă pentru încărcarea din zăpadă sunt determinaţi automat în funcţie de geometria acoperişului (acoperiş cu o singură pantă, cu doua sau patru pante, acoperişuri plate).

Generatorul climatic integrat în Advance Design consideră şi efectele locale datorate prezenţei obstacolelor cu înălţimea mai mică sau mai mare de 1 m, a parapeţilor sau altor obstacole situate la marginea acoperişurilor în zonele de dolie, coamă, creastă sau dispuse intermediar pe panta acoperişului, acoperind astfel toate situaţiile curente prevăzute de norma românească.

Aceasta funcționalitate este inclusă și în pachetul Advance Design Standard.

ADVANCE Design 2014 – Generatorul climatic 2D


CR 1-1-3/2002, CR 1-1-4/2012 și CR 0-2012 implementate în ADVANCE Design 2013


În 2012 au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea I bis, ordinele MDRT de aprobare a reglementărilor tehnice (anexe la ordine), cu intrarea în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării:

1. Ordin MDRT nr. 1530/23.08.2012 privind aprobarea reglementării tehnice “Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor”, indicativ CR 0 – 2012
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 bis, din 11 septembrie 2012 (CR 0-2012 înlocuieşte CR 0-2005)

2. Ordin MDRT nr. 1655/05.09.2012 privind aprobarea reglementării tehnice “Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 bis din 15 octombrie 2012 (CR 1-1-3/2012 înlocuieşte CR 1-1-3/2005)

3. Ordin MDRT nr. 1751/21.09.2012 privind aprobarea reglementării tehnice “Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor”, indicativ CR 1-1-4/2012
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 bis din 15 octombrie 2012 (CR 1-1-4/2012 înlocuieşte NP 082-2004)

Advance_Design_Release_2013_SplashÎn versiunea ADVANCE Design 2013 au fost implementate prevederile codurilor de proiectare CR 1-1-3/2012, CR 1-1-4/2012 și CR 0-2012 ce înlocuiesc în totalitate codurile anterioare (CR 1-1-3/2005, NP 082/2004, CR 0-2005).

Codurile CR 1-1-3/2012 şi CR 1-1-4/2012 cuprind regulile de aplicare şi datele de bază necesare pentru stabilirea încărcărilor din zăpadă şi vânt, cu luarea în considerare a informaţiilor meteorologice privind maximele anuale ale încărcărilor ce provin din acţiunile climatice în România.

> CR 1-1-3/2012: ”Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”

 • A fost actualizată harta de zonare a teritoriului, conform normativului:ScreenShot539
 • Valoarea încărcării dată de zăpadă este actualizată o dată cu modificarea valorii altitudinii (pentru altitudini mai mari de 1000m şi pentru zonele în care sk=1,5kN/m2 sau sk=2,0kN/m2 )
 • Pentru amplasamente situate la altitudini A > 1500m; un mesaj avertizează utilizatorul de faptul că, în aceste situaţii, valoarea caracteristică ar trebui să se obţină pe baza analizelor statistice.

>  CR 1-1-4/2012: ”Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor”

 • A fost actualizată harta de zonare a teritoriului, prin considerarea presiunii dinamice a vântului – qb, având IMR = 50 ani; viteza vântului este determinată automat conform Anexei A din CR 1-1-4/2012.ScreenShot538
  • Conform prevederilor normativului, pot fi modificaţi următorii parametri din lista de proprietăţi a familiei Vânt CR 1-1-4/2012:
  • Altitudinea la care este amplasată construcţia
  • Intervalul mediu de recurenţă – IMR – (Vezi Anexa A din normativ)
  • Valorile factorului de importanţă-expunere – γIw – (Vezi Tabelul 3.1 din normativ)

> CR 0-2012: ”Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor”

 • Au fost actualizati coeficienții parțiali de siguranță și factorii de grupare (combinare) a acțiunilor variabile la clădiri și struturi