ADVANCE Design 2012 – Verificarea la fisurare a elementelor plane din beton armat conform prevederilor Eurocodului 2


Informații generale privind controlul fisurării

Verificarea deschiderii fisurilor, conform prevederilor Eurocodului 2 reprezintă o necesitate, acestea trebuie limitate pentru a nu produce prejudicii bunei funcționări a structurii.
Fenomenul de fisurare a elementelor din beton armat presupune diverse aspecte ce trebuiesc luate în considerare, întrucât acesta poate fi cauzat fie de încărcările aplicate în timpul execuției sau în timpul exploatării, fie de solicitările apărute ca urmare a tasării fundațiilor, schimbărilor de temperatură și a gradientului de temperatură, a contracției și curgerii lente etc.

În exploatare, fisurarea betonului armat poate să apară în următoarele trei situații:

  • datorită contracției plastice
  • datorită curgerii lente în betonul recent turnat
  • datorită fisurilor induse de încărcările de lungă durată

SR EN 1992-1-1 (denumit în continuare Eurocod 2) recomandă, conform tabelului 1, următoarele valori limită ale deschiderii calculate a fisurilor (wmax), în funcție de clasa de expunere a structurilor realizate din beton armat:

Tabelul 1. Valori recomandate pentru wmax

 Eurocodul 2 propune proiectanților de structuri două metode pentru controlul fisurării în elementele de beton armat:

1. Calculul deschiderii fisurilor conform capitolului 7.3.4 din EN 1992-1-1, respectiv SR EN 1992-1-1 împreună cu Anexa națională.

în care:

– Sr,max– distanța maximă dintre fisuri
– εsm– deformația medie a armăturii
– εcm– deformația medie a betonului între fisuri

2. Controlul fisurării fără calcul direct
Reprezintă o metodă simplificată ce folosește reguli derivate din formulele pentru calculul deschiderii fisurilor. Se determină o arie minimă de armătură (astfel încât armătura să nu curgă imediat după formarea primei fisură) și se adoptă limitele impuse de Eurocodul 2, referitoare la diametrul barelor de armătură, respectiv a distanțelor dintre acestea.

Controlul fisurilor în ADVANCE Design 2012

Pentru a prezenta verificarea la fisurare, realizată automat în ADVANCE Design s-a considerat drept exemplu un rezervor circular din beton armat.

După realizarea analizei cu element finit și a verificării cu „Expertul de Beton”, se analizează ariile de armare teoretică obținute cu ADVANCE Design 2012 și, pe baza acestora, se propune armătura reală. Astfel, pentru elementele selectate  se alege o soluție de armare cu bare individuale pe ambele direcții Φ 16/14 cm, la partea superioară, respectiv Φ 20/15 cm, la partea inferioară). Ulterior, se aleg armăturile pentru pereții interiori, respectiv, pentru pereții exteriori. Pentru pereții exteriori s-a ales, pe lângă armăturile definite global, și o armare locală cu bare individuale, aceasta fiind necesară doar pe o porțiune din înălțimea peretelui.

 

 

 

 

Pentru a realiza un control al fisurilor, folosind armătura reală introdusă anterior, se reia verificarea cu Expertul de Beton. Se observă că dechiderea maximă a fisurilor în elementele rezervorului nu depășește valoarea de 0.3 mm*, valoare stabilită conform Tabelului 1.

 

 

 

 

Soluția de armare adoptată respectă verificarea la fisurare, prin urmare controlul fisurării este îndeplinit. În figura de mai susp  sunt prezentate eforturile unitare în armătura întinsă pentru combinația de încărcări cvasi-permanentă. Valoarea maximă a eforturilor unitare din armătură este de 192.67 N/mm2 și nu depășește valoarea k3 · fyk = 0.8·500 N/mm2 = 400 N/mm2 prevăzută prin SR EN 1992-1-1 clauza 7.2 (5).

CONCLUZII

ADVANCE Design 2012 poate realiza un control eficient al fisurării conform Eurocodului 2 – Anexa națională, permițând controlul distanței dintre fisuri, prin intermediul armăturii reale (sub formă de plase sudate sau bare de armare individuale), evitând astfel situațiile în care nivelul de fisurare depășește limitele admisibile.

*NOTA: Pentru acest exemplu, s-a considerat deschiderea maxima a fisurilor  wmax=0.3mm. Pentru astfel de structuri, alegerea deschiderii maxime a fisurilor se face conform prevederilor stabilite prin SR EN 1992-3.

Apăsaţi aici pentru varianta completă a acestui articol      [English Version]

Apăsaţi aici pentru a salva acest articol în variantă .pdf     [English Version]

Publicitate

GRAITEC va participa la Conferința AICPS


GRAITEC va participa la Conferinţă Naţională AICPS,  ce va avea loc pe 1 Iunie 2012 , începând cu ora 09:00  la Hotel World Trade Center – PULLMAN, București

GRAITEC vă invită să participați la acest eveniment ce are ca tematică anul acesta Construcții moderne – Conlucrare între arhitectură și structură pentru a afla cât mai multe detalii referitoare la Versiunea GRAITEC ADVANCE 2012, fie direct de la reprezentanții GRAITEC, la standul de prezentare, fie în cadrul Conferinței, dacă asistați la Prezentarea GRAITEC ADVANCE Steel – prima versiune multiplatformă”.

Va fi o prezentare live a principalelor funcționalități și a noilor îmbunătățiri disponibile în Versiunea 2012 a programului ADVANCE Steel, pe proprie platformă CAD.

De asemenea, veți putea afla detalii suplimentare referitoare la noutățile apărute în versiunea GRAITEC ADVANCE 2012 citind numărul curent al revistei AICPS, aici regăsind articolul “Verificarea la fisurare a elementelor plane din beton armat conform prevederilor Eurocod 2”, articol semnat de către colegul nostru Dl dr. ing. Victor Șeiculescu.

GRAITEC, în calitate de Sponsor al acestei ediții, va  răsplăti activitatea unuia dintre câștigătorii  din acest an al Premiilor AICPS.

Pentru mai multe detalii referitoare la participarea la acest eveniment, contactaţi telefonic Departamentul Comercial – 021. 410.01.19 sau prin email – sales@graitec.ro