Noua versiune ADVANCE Design 2015


GRAITEC, dezvoltator internațional de soluții software pentru proiectare în domeniul construcţiilor civile şi industriale, anunţă lansarea versiunii ADVANCE Design 2015.

Conceput special pentru inginerii constructori, ADVANCE Design® oferă o soluţie de vârf pentru proiectarea şi dimensionarea structurilor din metal, beton şi lemn, conform celor mai noi prevederi ale Eurocodurilor sau a codurilor naţionale aflate în vigoare.

 

Versiunea ADVANCE Design 2015 vine cu o serie de noi implementări:

 • Noi opţiuni disponibile pentru dimensionarea elementelor de beton, conform Eurocodului 2: determinarea săgeţilor prin considerarea soluţiilor reale de armătură
 • O nouă interfaţă pentru o mai bună gestionare a proiectelor
 • Coduri de proiectare italiene
 • Diverse îmbunătăţiri

ADVANCE DESIGN 2015 : determinarea săgeţilor elementelor din beton armat

Graitec anunţă lansarea versiunii ADVANCE Design 2015

În procesul de proiectare al unei structuri ce are în componenţă elemente din beton armat, trebuie să se ţină cont şi de comportarea acestora sub efectul stărilor limită de serviciu.

Trebuie să se verifice săgeţile acestor elemente ale căror valori nu trebuie să depăşească limitele admisibile, stabilite prin intermediul codurilor de proiectare. Săgeţile trebuie determinate prin considerarea corespunzătoare a momentului de inerţie al secţiunii fisurate de beton. Cu toate acestea, în calculul cu element finit, acest proces de estimare a coeficientului de inerţie fisurată este unul iterativ şi în cele mai multe cazuri aceste iteraţii presupun şi timp suplimentar alocat proiectării. 
În ADVANCE Design 2015 calculul săgeţilor elementelor din beton armat, prin considerarea ariilor de armătură teoretice sau a soluţiilor reale de armare este complet automatizat.

Sunt parcurse, în mod automat, mai multe etape în care, succesiv, coeficientul de inerţie al secţiunii fisurate este calculat la fiecare pas, în funcţie de soluţia de armare propusă şi noile valori ale acestui coeficient. Coeficientul de interţie al secţiunii fisurate este determinat prin interpolare între situaţia în care secţiunea este complet fisurată şi cea în care secţiunea este brută (nefisurată), conform cu articolul 7.4.3 din EN1992-1-1. 
Atât rezultatele afişate grafic, cât şi notele de calcul detaliate permit o evaluare rapidă a tututor valorilor finale sau intermediare ce reprezintă: coeficientul de inerţie al secţiunii fisurate, coeficientul de interţie al secţiunii brute, valorile de interpolare, valoarea săgeţilor pentru fiecare element finit etc…

 

ADVANCE DESIGN 2015: O nouă interfaţă

Graitec anunţă lansarea versiunii ADVANCE Design 2015

Începând din versiunea ADVANCE Design 2015, o nouă interfaţă afişată la pornirea aplicaţiei permite utilizatorului acces rapid la diferite tipuri de informaţii:

 • În zona „Proiectele mele” sunt afişate cele mai recente modele cu posibilitatea de previzualizare a modelului
 • „Modelele exemplu” reprezintă un real suport pentru utilizatorii ce doresc să se familiarizeze rapid cu funcţionalităţile de modelare a diferitor tipuri de structuri
 • Acces direct online către informaţii diverse cuprinse în paginile web GRAITEC, către exemple ale diverselor proiecte realizate de către utilizatorii soluţiilor GRAITEC sau legături către paginile de socializare oficiale

ADVANCE DESIGN 2015 : coduri de proiectare italiene

Graitec anunţă lansarea versiunii ADVANCE Design 2015În ADVANCE Design 2015 au fost implementate prevederile normelor italiene de proiectare NTC 2008 pentru următoarele situaţii:

 • Generarea automată a combinaţiilor de încărcări
 • Spectre de răspuns şi analiză seismică
 • Generarea automată a încărcărilor climatice (zăpadă şi vânt)
 • Dimensionarea elementelor din beton armat
 • Dimensionarea elementelor metalice

ADVANCE DESIGN 2015: Alte îmbunătăţiri…

Versiunea 2015 aduce de asemenea diverse alte îmbunătăţiri, multe dintre acestea ca urmare a sugestiilor venite din partea utilizatorilor GRAITEC:

 • Utilizarea elementelor de tip T6-Q9 în calculul cu element finit
 • Diagrame uniforme de reacţiuni pentru reazemele liniare
 • Actualizare metodei de calcul SRSS pentru combinarea răspunsurilor modale maxime

ADVANCE Design 2015 face parte din soluţia GRAITEC Advance alături de ADVANCE CAD 2015 şi Graitec BIM Connect 2015 (ce face posibil transferul şi sincronizarea datelor cu aplicaţiile Autodesk Revit®).

 • GRAITEC BIM Connect 2015 permite transferul şi sincronizarea automată a datelor cu aplicaţiile Autodesk Revit ® 2015
 • Advance CAD 2015 este o platformă CAD 2D/3D compatibilă 100% cu fişierele DWG®. în versiunea 2015 au fost aduse multiple îmbunăţiri: opţiuni noi pentru paleta de instrumente, cote unghiulare pentru blocurile dimamice, noi stiluri de cotare, extrudare dinamică şi, nu în ultimul rând, performanţă sporită a aplicaţiei.

Consultați documentul „Noutăți în versiunea ADVANCE Design 2015” – AICI

> Lansarea versiunii 2015:      23 aprilie 2014
> Pachete comerciale:            Standard / Professional Metal, Professional Beton, Professional Lemn / Premium
> Versiune disponibilă în:       română, cehă, engleză, germană, franceză, italiană, poloneză
> Formate standard:                IFC, CIS/2, PSS, SDNF, DXF
> Compatibilitate Windows®: Windows 8, Windows 7, Windows Vista – 32 şi 64 biţi

 

Publicitate

GRAITEC ANUNŢĂ LANSAREA VERSIUNII BIM GRAITEC ADVANCE 2014


Bièvres, 17 septembrie 2013 – GRAITEC, dezvoltator internaţional de software pentru proiectare în domeniul construcţiilor civile şi industriale, anunţă lansarea suitei BIM GRAITEC ADVANCE 2014.

DVDAdvance3D_2013

Suita Graitec Advance reprezintă un etalon incontestabil în ceea ce priveşte tehnologia BIM, fiind o suită completă şi integrată de programe ce pune la dispoziţia specialiştilor proiectanţi de structuri un instrument unic pentru realizarea calculului si obţinerea tuturor documentelor necesare planşelor de execuţie. Specificul conceptului BIM GRAITEC se referă în mod particular la schimbul inteligent de date în cadrul procesului de proiectare între partea de calcul şi cea de detaliere.

Bazat pe informaţii corelate şi exacte, procesul BIM pune la dispoziţia utilizatorului toate informaţiile necesare pentru calculul şi obţinerea planurilor de execuţie. Informaţiile puse la îndemâna utilizatorului pot fi întrebuinţate pentru vizualizarea, simularea şi analiza parametrilor constructivi, a formei şi costului. Astfel proiectul va fi livrat într-un timp mai scurt, va fi mai eficient din punct de vedere economic, atât în faza de execuţie, cât şi în faza de mentenanţă.

În prezent, peste 10.000 de utilizatori din lumea întreagă lucrează cu suita GRAITEC Advance. Structuri simple, ca de exemplu scări sau balustrade, până la proiecte complexe din domeniul construcţiilor civile şi industriale au fost realizate cu programele din suita GRAITEC Advance  –>

Versiunea 2014 aduce numeroase îmbunătăţiri: ergonomie sporită, performanţă, calitatea proiectelor sunt doar câteva din atributele versiunii 2014.

Francis GUILLEMARD, CEO GRAITEC Grup declară: „Cu o creştere de mai bine de 30% în ultimii doi ani, cu o comunitate de peste 10.000 utilizatori, suita BIM GRAITEC Advance este fără îndoială un etalon în domeniul proiectării civile şi industriale. Zilnic, utilizatori din lumea întreagă reuşesc să finalizeze în timp util proiectele din ce în ce mai complexe şi cu termene de predare tot mai scurte, graţie maturiţăţii şi performanţelor programelor din suita GRAITEC ADVANCE.

ADVANCE STEEL 2014: PROFILE CU SECȚIUNE VARIABILĂ ȘI ERGONOMIE ÎMBUNĂTĂȚITE

splashadvancesteel_release2014

Advance Steel face parte din suita BIM GRAITEC Advance, fiind un program complet şi performant pentru proiectarea, modelarea şi detalierea structurilor metalice. Advance Steel este un program accesibil ce automatizează procesul de desenare (detaliere, diferite rapoarte, planuri de montaj, diverse extrase de materiale / laminate), precum şi crearea fişierelor pentru maşinile cu comandă numerică. Printre numeroasele îmbunătăţiri aduse de versiunea 2014, putem aminti aici doar câteva dintre acestea: profilele cu secţiune variabilă, ergonomia sporită şi intuitivă.

ADVANCE STEEL 2014: Profile cu secțiune variabilă

2013_09_17_Tapered_beam

Structurile metalice în cadre cu deschideri foarte mari reprezintă o piaţă în expansiune în domeniul construcţiiilor metalice, îndeosebi în ţările în curs de dezvoltare, ţări care investesc foarte mult în proiecte de infrastructură.
Profilele cu secţiune variabilă sunt din ce ce în ce mai utilizate datorită capacităţii de adaptare în proiectarea structurilor metalice în cadre cu deschideri mari. Fără un instrument avansat pentru modelarea şi obţinerea planşelor de execuţie, finalizarea unor astfel de proiecte complexe ar fi aproape imposibilă.
Advance Steel 2014 pune la dispoziţia utilizatorului o nouă funcţionalitate : obiectul de tip „profile cu secţiune variabilă” – posibilitatea de a defini profile cu secţiune variabilă (inima/talpa profilului cu secţiune variabilă).
Utilizatorul poate impune diverse condiţii pe fiecare segment (lungimi fixe sau variabile, tălpi paralele sau nu etc), toate acestea fiind foarte utile în faza de modelare.
Utilizatorul poate de asemenea defini grinzi chesonate. Suplimentar, se pot defini automat prelucrările pentru suduri cu numeroase opţiuni. Mai mult, toate îmbinările automate au fost regândite şi adaptate pentru a funcţiona în concordanţă cu noile profile cu secţiune variabilă, precum şi toate planşele de execuţie

ADVANCE Concrete 2014: PERFORMANȚE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII PROIECTELOR

splashadvanceconcrete_release2014

ADVANCE Concrete face parte din suita BIM GRAITEC ADVANCE, fiind fiind un program intuitiv şi uşor de învăţat, ideal pentru inginerii şi desenatorii ce-şi doresc un program de modelare geometrică şi generare automată a planurilor de execuţie, a planurilor de armare, a listelor şi extraselor precum şi a fişierelor pentru maşinile cu comandă numerică. Versiunea Advance Concrete 2014 aduce un plus de performanţe şi eficienţă, îndeosebi pe propria platformă CAD integrată. Multe dintre noile îmbunătăţiri ale versiunii 2014 au fost aduse ca urmare a cerinţelor venite din partea utilizatorilor.

ADVANCE Concrete 2014: Performanțe îmbunătățite

2013_09_17_rebar

Încă de la versiunea 2013, utilizatorul are posibilitatea de a folosi Advance Concrete atât în modul de lucru multi-user – posibilitatea de salvare a fişierelor externe – cât şi în modul de lucru multi-platformă – fie utilizând propria platformă CAD, fie platforma AutoCAD. Noile implementări ale versiunii 2014 au vizat tocmai aceste funcţionalităţi ale programului: optimizarea timpului de creare a noilor vederi, precum şi a timpului de actualizare a celor existente în cazul în care acestea sunt stocate într-un DWG extern. De asemenea Pilotul Advance Concrete se actualizează automat în funcţie de modificările realizate în vederile externe.

Alte îmbunătăţiri notabile: optimizarea timpului alocat renumerotării barelor de armătură şi a plaselor sudate în cazul unor proiecte complexe, optimizarea procesului de Copiere 3D ce permite utilizatorului să copieze barele de armatură 3D în toate vederile.

ADVANCE Design 2014: BIM ȘI FUNCȚIONALITĂȚI EXTINSE

splashadvancedesign_release2014

Advance Design face parte din suita BIM GRAITEC Advance, fiind un program performant şi uşor de utilizat pentru calculul şi optimizarea structurilor, dedicat profesioniştilor din domeniul proiectării structurale.

Advance Design deţine o platformă CAD intuitivă, instrumente de generare automată a încărcărilor climatice, un motor de calcul performant (analiză modală, statică, neliniară, dinamică temporală, ?ambaj generalizat), funcţii avansate pentru veri?carea elementelor din metal, beton şi lemn, funcţii interactive de post-procesare a rezultatelor şi note de calcul generate automat.

Advance Design 2014 aduce numeroase îmbunătăţiri vizând două teme principale : schimbul şi sincronizarea de date în format BIM şi sporirea performanţelor.

ADVANCE Design 2014: Schimb inteligent de date

2013_09_17_Fondation_Pathe_Seydoux_Resultats

În contextul actual în care tot mai multe birouri de proiectare sunt receptive la conceptul de BIM şi la avantajele ce decurg din punerea în practică a acestuia – productivitate sporită, securitatea datelor, proiectele sigure etc. – Advance Design 2014 aduce o serie de noi implementări pentru a facilita schimbul eficient de date prin intermediul BIM între proiectanţi şi arhitecţi.

Modelul pe care îl utilizează proiectantul structurist este o variaţie a modelului descriptiv realizat de către architect sau desenator – la o primă vedere acestea sunt asemănătoare, în final acestea diferă semnificativ – elementele sunt sau nu coplanare, extremităţile elementelor foarte apropiate fuzionează, micile detalii de faţadă nu sunt considerate la modelare etc.

Advance Design 2014 propune o paletă de instrumente ce va permite proiectantului structurist să faciliteze conversia modelelor geometrice în modelele analitice corespunzătoare.

Principiul de funcţionare: o primă funcţie de audit va permite să identifice axele non-convergente sau elementele prea apropiate şi va propune o listă interactiva de avertismente. Programul propune apoi o serie de funcţionalităţi de ajustare automată a axelor pentru o reluare a modelului provenind de la parteneri de lucru care nu au ţinut cont de constângerile referitoare la calculul structurii.

La finalizarea calculului, când toate elementele sunt dimensionate, Advance Steel şi Advance Concrete pot să recupereze modifocările din Advance Design – prin procesul de sincronizare a modelelor – şi actualizare automată a planurilor de execuţie şi armare. Cu Advance Design 2014 economisiţi timp semnificativ în cadrul procesului de modelare a structurii, graţie reutilizării modelului BIM gestionând eficient ajustările survenite.

Un alt aspect pe care s-a pun un accent deosebit în această versiune a fost acela al îmbunătăţirii performanţelor – determinarea automată a reazemelor în functie de stratificaţia terenului de fundare, luarea în calcul a armăturii transversale (etrieri) şi generarea schiţelor de armare şi a extraselor de armătură pentru stâlpi, diverse noi optimizări în ceea ce priveşte calculul îmbinărilor, generator climatic 2D ce permite generarea automată a încărcărilor climatice pe cadre pentru o analiză puctuală şi rapidă a rezultatelor, posibilitatea de exploatare a rezultatelor pe un caroiaj independent de reţeaua de discretizare a elementului.

MAI MULTE INFOTMATII….

header_2014

Intuitivă, performantă, BIM…pe scurt, versiunea GRAITEC ADVANCE 2013


Bièvres, 25 Februarie 2013 – GRAITEC dezvoltator internaţional de software pentru proiectare în domeniul construcţiilor civile şi industriale, anunţă lansarea suitei BIM GRAITEC ADVANCE 2013.

Pe lăngă cele trei programe consacrate – ADVANCE DesignADVANCE Steel şi ADVANCE Concrete – un al patrulea produs se alătură suitei BIM GRAITEC ADVANCE 2013ADVANCE CAD – platformă CAD completă şi performantă!

LansareAdvance2013

Versiunea 2013 vine cu o serie de îmbunătăţiri majore în ceea ce priveşte modul de lucru simplu şi intuitiv, precum şi performanţele.

> Simplu şi intuitiv – ADVANCE Steel şi ADVANCE Concrete lucrează pe propria platformă integrată CAD, fără să mai fie nevoie de AutoCAD sau utilizatorul poate să folosească AutoCAD la fel de bine, ca şi până acum. Pe lângă aspectele finaciare, acest nou mod de lucru al programelor de detaliere GRAITEC ADVANCE – Steel şi Concrete – oferă posibilitatea de a reutiliza licenţele deja existente de AutoCAD pe alte staţii de lucru din cadrul biroului de proiectare. Simplificarea procesului de instalare, interfaţă optimizată, pe scurt, foarte simplu de utilizat!

> Performanţă sporită – numeroasele îmbunătăţiri precum: îmbinări de tip utilizator în ADVANCE Steel, tehnologie avansată de salvare externă a fişierelor în ADVANCE Concrete sau verificarea proiectării la capacitate în ADVANCE Design aduc un plus de inovaţie şi eficienţă utilizatorilor.

În cele din urmă, dacă este să discutăm de implementarea majoră referitoare la BIM, trebuie să facem referire la BIM GRAITEC Connect, aplicaţie ce facilitează interoperabilitatea datelor, precum şi schimbul inteligent de date dintre suita BIM GRAITEC ADVANCE şi suita Autodesk® Revit®.

ADVANCE Steel 2013: Ergonomie şi eficienţă sporită

ADVANCE Steel 2013: Ergonomie şi eficienţă sporită

ADVANCE Steel 2013, ce rula încă de la versiunea anterioară pe propria platformă CAD integrată, aduce un plus de performanţă prin posibilitatea de a rula şi pe 64 biţi, cât şi o ergonomie sporită prin noua interfaţă şi prin intermediul paletei de instrumente ce conţine butoane animate.

Una dintre cele mai importante implementări ale acestei versiuni se referă la posibilitatea de creare a îmbinărilor de tip utilizator şi reutilizarea acestora în situaţii sau proiecte diferite.

Disponibile în această versiune sunt şi îmbinările specifice pentru profilele formate la rece. Alte noi funcţionalităţi, precumreprezentarea liniilor de sudură în detaliile de execuţie sau tehnologia avansată de actualizare automată a cotelor manuale pot fi regăsite în versiunea ADVANCE Steel 2013.

ADVANCE Concrete 2013: Platforma CAD integrată şi independentă

ADVANCE Concrete 2013: Platforma CAD integrată şi independentă

Implementarea majoră pe care utilizatorii o aşteptau în această versiune este platforma CAD integrată şi independentă!

Tehnologia de salvare externă a fişierelor este o altă nouă implementare pe care o aduce versiunea ADVANCE Concrete 2013; aceasta permite utilizatorilor o coordonare eficientă a proiectelor prin gestionarea separată a desenelor (secţiuni, vederi, planuri de armare) în fişiere externe. Se obţine astfel un plus de performanţă prin utilizarea unor fişiere DWG mai mici.

De asemenea, au fost implementate funcţionalităţi extinse de gestionare a mărcilor barelor de armătură.

Mai mult, ADVANCE Concrete 2013 eficientizează productivitatea prin intermediul unei interfeţe sporite din punct de vedere ergonomic şi gruparea inteligentă a comenzilor în riboane şi în noua paletă de instrumente.

ADVANCE Design 2013: Simulări numerice şi proiectare avansată conform normelor europene

ADVANCE Design 2013: Simulări numerice şi proiectare avansată conform normelor europene

ADVANCE Design 2013 continuă procesul de implementare şi actualizare a prevederilor Eurocodurilor,  Normelor de proiectare nord-americane și adaptare la noile standarde românești.

Să amintim aici doar câteva din noile funcţionalităţi ce fac referire la implementarea Eurocodurilor: îmbunătăţiri în ceea ce priveşte funcţionalităţile generatorului de încărcări climatice (acurateţe în definirea parametrilor specifici, posibilitatea de generare aîncărcărilor din vânt pe copertine, parametri suplimentari pentru determinarea factorul CsCd), noi funcţionalităţi în ceea ce priveşte Expertul de Beton conform EC2 (posibilitatea de considerare a soluţiilor reale de armătură pentru elementele liniare sau elementele plane, verificarea la străpungere a plăcilor din beton armat, note de calcul detaliate ce includ şi schiţa de armare pentru grinzile din beton armat etc.), optimizări ale Expertului de Metal conform EC3 (calcul detaliat în verificarea stabilităţii generale prin considerarea poziţiei blocajelor laterale, verificarea la stabilitate generală a secţiunilor circulare de clasă 4, noi timpuri de îmbinări etc.) şi optimizări în verificarea elementelor din lemn conform EC5 (considerarea ariei reziduale a secţiunilor în verificarea la foc a elementelor, acurateţe în determinarea şi verificarea săgeţilor prin intermediul notelor de calcul etc.)

Una dintre cele mai importante funcţionalităţi aduse de versiunea ADVANCE Design 2013 o reprezintă proiectarea capacităţii de rezistenţă, un criteriu important în proiectarea anti-seismică a structurilor în cadre din beton armat (conform P100-2006 şi Eurocod 8).

ADVANCE CAD 2013: Cea mai nouă platformă CAD!

ADVANCE CAD 2013: Cea mai nouă platformă CAD!

Advance CAD 2013 se alătură suitei BIM GRAITEC Advance 2013. ADVANCE CAD – platformă CAD compatibilă 100% cu fişierele DWG®. Prin intermediul unei interfeţe ergonomice, utilizatorii au la dispoziţie intrumente inteligente pentru crearea rapidă a obiectelor 2D (linii, polilinii, arce, cercuri, poligoane etc) şi aplicarea diferitelor stiluri de reprezentare sau cotare. Concepte precum « layer », « puncte de snap », « ferestre » sunt disponibile şi în ADVANCE CAD 2013. Pot fi create şi gestionate suprafeţe sau solide 3D (cuburi, sfere, cilindri etc.)

GRAITEC BIM Connect 2013: Transfer rapid între Revit si BIM GRAITEC Advance

Prin intermediul GRAITEC BIM Connect utilizatorii programelor Autodesk Revit Architecture 2013 sau Autodesk Revit Structure 2013 pot transfera rapid modelele în aplicaţiile BIM GRAITEC Advance. După optimizarea structurilor în conformitate cu prevederile Eurocodurilor sau a normelor americane, se pot obţine în mod automat, fără erori, desenele de execuţie sau extrasele de materiale, inclusiv fişierele pentru maşinile cu comandă numerică. Aplicaţia GRAITEC BIM Connect vine cu importante îmbunătăţiri în ceea ce priveşte capacitatea de mapare a secţiunilor şi permite astfel transferul obiectelor solide de tip ACIS.

Graitec BIM Connect 2013: Transfer rapid între Revit si BIM GRAITEC Advance
Exemplu de transfer al unui model din Revit Structure 2013 în ADVANCE Steel